logo

Fil 4:5A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!

 

MAGYAR BAPTISTÁK VILÁGSZÖVETSÉGE
MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HIVATALOS HONLAPJA
ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTA GYÜLEKEZETEK SZÖVETSÉGE
ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG

(Evangéliumi Hirnök 2012. januári számából .)

 

Emlékezés Tóth Mihályra

 

Nemrég emlékeztünk Tóth Mihályra, a paraszt prófétára. Nagyszalontán szü­letett 175 évvel ezelőtt (1836. szept. 5). 80 éve hunyt el, 95 éves korában. Kornya Mihállyal és Meyer Henrikkel együtt ők hárman alkották a baptisták első orszá­gos vezetőségét. Magas termetéről Nagy Tóthnak nevezték és Szalontán jó gazda híre volt. Ő hívta el Kornya Mihályt leg­először egy házi összejövetelre, amikor Novák Antal bibliaárus volt a vendégük, akinek a bizonyságtételére megtért.

 

Tóth Mihály új síremléke a Nagyszalontai temetőben.

 

Miért olyan személyes a Tóth Mihály élete az én számomra? Mert egy vagyok az utódok közül, akikre mély benyomást tett az élete. Nem csak azért mert a Tóth házban nőttem fel, mert kezemben tart-hattam botját, kalapját, olvashattam az öreg Bibliájában a családról szóló be-jegyzéseit, hanem azért is, mert ő a pél-daképem. Anyukámat még ő fogta az ölében, és áldó imádságot mondott érte.

Állhatatossága, buzgósága mélyen meghatott. Szelíd, higgadt vérű egyéni-ség volt. Bemerítése után teljes szívvel és örömmel vállalta a Krisztus gyalá¬zatát is. Abban az időben gazdatársai részéről ténylegesen gúny és megvetés érte. Néha megbilincselve, megverve toloncolták ki a faluból. Tízszer szenve¬dett börtön büntetést. Missziós útjáról egyszer megbilincselve kísérték haza szülővárosába a szolgabíró elé, aki jóin-dulattal kérlelte, hogy ígérje meg, hogy nem megy többet el Szalontáról. Ő meg is ígérte, hogy nem megy, ha nem hív¬ják. De másnap újra jött a hívó szó és ő újra ment, hogy tovább hirdesse az evangéliumot.

Házánál tartották az első gyülekezeti alkalmakat. Nála szálltak meg a vendé-gek is, akik ezekre az összejövetelekre éreztek.

Vagyonából is bőven adott a szalontai imaház építésére. Tóth Mihály fő célja, az volt, hogy embereket nyerjen meg az Úrnak és ezért idejét, erejét, tudását, vagyonát - mindent odaszánt.

Az évforduló alkalmára utódai (Tóth Mihály dédunoka közreműködésével) sírkövet emeltettek Szalontán, mert jó olyanokra emlékezni és példát venni az októl, akik mindvégig megharcolták a hitnek: nemes harcát. Az utódok sorában 7 dédunokát, 19 ükunokát és 26 szép-unokát tartunk számon.


AZ UTÓD

Tóth Mihályra emlékezve

Isten ígérete fülemben cseng:
Megáldalak téged heted íziglen!


S míg számolgatom elődeim, sorát,
Hiszem, még én is nyerem áldását.


Jó visszaemlékeznem arra,
Ki ükapám volt, s paraszt próféta.


Kinek élete mintakép lett,
Kiről ma dicshimnusz zeng.


S mint utódja elmélkedem...
Milyen az én életem?


Vagyok-e magvető, alázatos szolga,
Ki szilárdan megáll, ha jön a próba?


Kinek földi rang nem számít,
Kit gazdagság nem ámít.


Kit nem rendít meg tévhitek szele,
Sem üldözés, ha jár vele.


Uram! Én csak azt szeretném,
Lehessek sötétben fény.


Életem formáld, akaratod szerint,
Hűséges szolgád legyek e földön itt.


S ha majd hazaszólítasz engem,
Tarthassak sok kalászt kezemben.


Lehessek annak méltó utódja,
Ki ükapám volt, s paraszt próféta.


                               Mikó Ildikó

 

A teljes szám letöltése >>>

© 2020 baptista.hu